Zia Frey

Da La Barriera Wiki.
Jump to navigation Jump to search
Zia Frey
IMS 001.png
Dati personali
285
Nobile Casa Frey
St Frey.png

Zia Frey è la figlia primogenita di Ser Tytos Frey.[1]


Famiglia e genealogia

Jared FreyAlys Frey??????
Tytos FreyZhoe Blanetree
Zia FreyZachery Frey

Note